Ι.Ι.Ε.Κ. Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ

iek-delta

  Περιγραφή

  Έχοντας ως προτεραιότητα την παροχή υψηλού επιπέδου εφοδίων που θα εξασφαλίσουν την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας, τα Ι.Ε.Κ. στοχεύουν: 1. Στην παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. 2. Στην εξασφάλιση των κατάλληλων προσόντων μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών. επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων 3. Στην πιστοποιημένη ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων για την κάθε ειδικότητα. 4. Στη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας. 5. Στην εξασφάλιση και προσαρμογή των αποφοίτων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

  Το δίπλωμα Ι.Ι.Ε.Κ. αποτελεί απευθείας διαβατήριο εισόδου στην Αγορά Εργασίας για όλους τους αποφοίτους του, θεμελιώνοντας το επαγγελματικό τους μέλλον και κατακτώντας σύντομα υψηλόβαθμες θέσεις στον ιδιωτικό αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
  • Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 5 (ΦΕΚ 189/10-9-2014, Νόμος υπ.αριθμ. 4283).
  • Επιπλέον, αναφορικά με τις προσλήψεις στο Δημόσιο, αυτές πλέον ορίζονται μεταξύ κατόχων αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών. Επομένως, οι απόφοιτοι του Ι.Ι.Ε.Κ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).
  • Οι διπλωματούχοι του Ι.Ι.Ε.Κ. μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Αρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).
  • Το δίπλωμα του Ι.Ι.Ε.Κ. απονέμεται μετά από τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, τόσο κατά το θεωρητικό όσο και κατά το πρακτικό μέρος.
  • Οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
  • Παρέχεται στους αποφοίτους του η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους, με στόχο την απόκτηση πτυχίου Bachelor σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών.

   

  Επικοινωνήστε μαζί μας στο info (at) iekcrete.gr

   

  Που θα μας βρείτε

  Τοποθεσία
  keyboard_arrow_up

  Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

  Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο scanmy.net/w/. Σε αυτά περιλαμβάνονται cookies απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες του δικτυακού μας τόπου. Συμφωνώντας με την χρήση cookies αποδέχεστε την πολιτική χρήσης των δεδομένων σας.