Κουβάτσος Σάκης

Εκτύπωση
Έκπτωση

Οδοντιατρικές πράξεις: 10%

Στα παιδιά των ακαδημιών και τους αθλητές του Συλλόγου δωρεάν έλεγχος, καθαρισμός, φθορίωση 1 (μια ) φορά τον χρόνο