Θεοφάνης Ι. Λαμπρινάκης

Εκτύπωση

+30 28210 28003 (Ιατρείο)

+30 6945 947943 (Κινητό)

+30 28210 99833 (Οικία)

Έκπτωση

1.Επίσκεψη 20€ από 30€

2. Καθαρισμό ώτων, ρινός, φάρυγγος, ακοολογικός έλεγχος 10€ από 20€

3. Ακοομετρία ενηλίκων-παίδων, τυμπανομετρία, έλεγχος ακουστικής ικανότητας νεογνών 20€ από 30€

4. Ελεγχος ίλιγγου με βίντεονυσταγμογραφία 30€ από 50€

5. Ενδοσκόπηση ρινός, λάρυγγος 20€ από 30€

6. Δωρεάν επανεξέταση για την ίδια νόσο.

7. Περιλαμβάνει ΕΟΠΥΥ