Πως να σκαναρετε

step 1 how to scan IQ code

Βήμα 1ο


Κατεβάζουμε την εφαρμογή NeoReader απο το App Store, Google Play, BlackBerry World, Windows Phone Store.

step 2 how to scan IQ code

Βήμα 2ο


Ανοίγουμε την εφαρμογή.

step 3 how to scan IQ code

Βήμα 3ο


Στοχεύουμε το IQ-Code στο κέντρο της οθόνης.

step 4 how to scan IQ code

Βήμα 4ο


Αυτό ήταν, τώρα έχουμε στο δάκτυλό μας όλη την πληροφορία.